Krasnarski - Runolist

2000, gold medal in Varaždin.

2006, gold medal in Krasno.

2007, gold medal in Gornja Radgona, Novi Sad, Bjelovar and silver medal in Babina Greda.

2008, gold medal in Zagreb at the Eko-Etno Hrvatska Fair in the category of "the best from the best" - champion of the exhibition

2009, gold medal in Gornja Radgona

2010, silver medal in St. Ivan Zelina and gold medal in gornja Radgona

 

Velebitski cheese

2004, silver medal in Poreč

2006, gold medal in Krasno

2007, gold medal in Gornja Radgona, Novi Sad, Bjelovar and Babina Greda

2008, gold medal in Pakovo Selo - champion of the exhibition
- in Zagreb at the Eko-Etno Hrvatska Fair in the category of "the best from the best" - champion of the exhibition

2010, gold medal in Radgona and St. Ivan Zelina

 

Škripavac

2000, gold medal in Varaždin.

2001, gold medal in Varaždin.

2007, silver medal in Bjelovar and Baina Greda.

Tomaić - Commerce, d.o.o. All rights reserved. Sirana "Runolist", Špilnički odvojak 5, 53220 Otočac, HR, tel: +385 53 771 177.