• Route from Zagreb:
  • high-way A1 to Split 138 km,
  • Exit 10 Otočac, to the Plitvice Lakes,
  • By road 50/E71 direction Plitvice Lakes /Vrhovine /Otočac 5.4 km
 • Route from Rijeka:
  • highway A6/E65 in direction Zagreb/Split 78.4 km
  • Exit 6-Bosiljevo 2, crossing to A1 in direction Split/Senj/Ogulin/E71 70.7 km
  • Exit 10 Otočac, to the Plitvice Lakes,
  • By road 50/E71 direction Plitvice Lakes / Vrhovine / Otočac 5.4 km
 • Route from Split:
  • highway A1 in direction Zagreb/Šibenik 240 km
  • Exit 10 Otočac, to the Plitvice Lakes
  • By road 50/E71 direction Plitvice Lakes / Vrhovine / Otočac 5.4 km

Tomaić - Commerce, d.o.o. All rights reserved. Sirana "Runolist", Špilnički odvojak 5, 53220 Otočac, HR, tel: +385 53 771 177.