• Iz pravca Zagreba:
  • autocestom A1 prema Splitu 138 km,
  • izlaz 10 Otočac, prema Plitvičkim jezerima,
  • cestom 50/E71 smijer Plitvička jezera / Vrhovine / Otočac 5.4 km
 • Iz pravca Rijeke:
  • autocestom A6/E65 u smijeru Zagreb/Split 78.4 km,
  • izlaz 6-Bosiljevo 2, prelaz na A1 u smijeru Split/Senj/Ogulin/E71 70.7 km,
  • izlaz 10 Otočac, prema Plitvičkim jezerima,
  • cestom 50/E71 smijer Plitvička jezera / Vrhovine / Otočac 5.4 km
 • Iz pravca Splita:
  • autocestom A1 usmjeru Zagreb/Šibenik 240 km
  • izlaz 10 Otočac, prema Plitvičkim jezerima,
  • cestom 50/E71 smijer Plitvička jezera / Vrhovine / Otočac 5.4 km

Tomaić - Commerce, d.o.o. Sva prava pridržana. Sirana "Runolist", Špilnički odvojak 5, 53220 Otočac, HR, tel: +385 53 771 177.