Poklon paket 1

sir Runolist, vino, čaša, daščica i drvena kutija

 

 

Poklon paket 2

1/4 sira Runolist, 1/4 sira Ličkog, 1/4 sira dimljenog, 1/4 sira Krasnarskog i
drvena kutija

 

 

Poklon paket 3

1/4 sira Runolist, 1/4 sira Ličkog, 1/4 sira dimljenog, 1/4 sira Krasnarskog i
kartonska kutija

 

Tomaić - Commerce, d.o.o. Sva prava pridržana. Sirana "Runolist", Špilnički odvojak 5, 53220 Otočac, HR, tel: +385 53 771 177.